Toetsingkader Verantwoorde Hulp voor Jeugd

Het toetsingskader is een kader dat – afhankelijk van de te onderzoeken onderwerpen – in zijn geheel of op specifieke onderdelen wordt ingezet bij het uitvoeren van toezicht. Afhankelijk van het toezicht bepaalt de inspectie welke verwachtingen worden getoetst. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal criteria en verwachtingen.

Er zijn sets met kernverwachtingen voor nieuwe toetreders, Jeugdhulp zonder verblijf, Jeugdhulp met verblijf en Gesloten Jeugdhulp. De inspectie toetst standaard de volgende punten: